Náš tím

ROZSIAHLE PROJEKTY AJ OSOBNÉ STRÁNKY

Komerčne sa na poli internetu pohybujeme od roku 2007, kedy sme zhotovili prvý internetový obchod. S požiadavkami klientov rástli aj nami ponúkané služby, a tak sme dnes schopní ponúknuť kompletný servis v celom spektre e-commerce. Budujeme internetové obchody, firemné portály aj špeciálne webové aplikácie na mieru.

Okrem programovania sa dnes významnou mierou zaoberáme internetovým marketingom, tvorbou korporátnej identity a kompletnou podporou našich klientov na ich ceste k úspechu.

V
eríme, že optimálna kombinácia bezchybného kódu, kvalitnej grafiky, účinného marketingu a efektívnych vnútrofiremných procesov sú kľúčom k úspešnému internetovému podnikaniu.

P
re našich zákazníkov zaisťujeme zákaznícky full servis aj v cudzích krajinách. V súčasnosti vedieme projekty v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku.

VÁCLAV VLČEK
VÁCLAV VLČEK

co-founder, project manager

Václav je spravidla prvým, s ktorým sa z nášho tímu zoznámite.
Bude Vaším partnerom pri príprave projektu, poradenstve v oblasti zvolenej technológie a pri zostavovaní obchodnej stratégie.

Bude mať takisto na starosti vedenie Vašich marketingových kampaní.
ING. IVAN VLK
ING. IVAN VLK

co-founder, software engineer

Akonáhle budú definované všetky dôležité parametre nového business plánu, bude Ivan tým, kto pristúpi k hĺbkovej analýze z technického hľadiska.

Je zodpovedný za databázovú štruktúru, vhodne zvolený objektový model a výber optimálnych technológií.
ING. JOZEF LIŠKA
ING. JOZEF LIŠKA

backend developer

Spoločne s ďalšími kolegami sa Jozef podieľa na samotnom vývoji. Jeho úlohou je, aby celý systém fungoval tak, ako bol navrhnutý a splnil zadania zákazníka.

Jozef má takisto u nás na starosti špeciálne funkcie na mieru našim zákazníkom.
MILAN MIKLÁŠ
MILAN MIKLÁŠ

frontend developer, coder

Milanovou úlohou je bezchybne pretaviť prácu dizajnérov a marketérov do funkčných stránok.

Bude tým, kto prispôsobí Vaše stránky tabletom a mobilným telefónom. Zaistí správne načítanie fontov, animácie bannerov, menu a ďalších častí webu.
EVA KOPANIČÁKOVÁ
EVA KOPANIČÁKOVÁ

account manager

Webové stránky alebo e-shop, to nie je obyčajné programovanie a grafika.

Zvlášť pri väčších projektoch je potrebná koordinácia prekladateľov, copywriterov a externých dodávateľov, akými sú špedičné firmy alebo poskytovatelia platobných brán.

V našej firme je za tieto procesy zodpovedná práve Eva.
M. KOTULKOVÁ
M. KOTULKOVÁ

account & marketing manager

Vytvorením webových stránok alebo e-shopu to zďaleka nekončí. Aby mohli webové stránky či internetový obchod plniť svoj účel, je potrebný dobrý marketing, o ktorého súčasti sa práve pre Nemecko stará Michaela.

Zároveň je account managerom pre nemecký trh a má na starosti tiež lokalizáciu e-shopov a webov z/do nemeckého jazyka a editáciu obsahu nemeckých webových stránok či e-shopov.
 

a mnoho ďalších...
Spolupracujeme tiež s veľkým množstvom externistov a firiem, ktoré pre nás zaisťujú preklady a copywriting v jednotlivých krajinách, zákaznícku podporu, čiastkovú marketingovú agendu, účtovníctvo alebo právne služby.


Hlavné predmety činnosti


E-commerce vnímame ako komplexný súbor činností, z ktorých by žiadna nemala potlačiť tie ďalšie.
Všetky súčasti úspešného podnikania musia fungovať vo vzájomnej synergii a vytvárať tak jednotný celok.
U nás nájdu zákazníci všetky tieto súčasti pod jednou strechou.Vývoj eshopov a webových stránok


 • presné riešenie podľa vašich požiadaviek

 • SEO optimalizácia pre vyhľadávače

 • preklady URL a administračného rozhrania pre cudzojazyčné verzie

 • špecifické nastavenie mien a cien pre jednotlivé regióny

 • napojenie na špedičné firmy pomocou API (automatické sledovanie dodania zásielok)

 • nastavenie XML komunikácie s účtovnými systémami, správa otázok a desiatky ďalších funkciíVedenie rozsiahlych projektov


 • zostavenie business plánu

 • poradenstvo v oblasti zvolenej technológie a marketingu

 • príprava projektu od technickej realizácie k finálnemu spusteniu a prevádzke

 • zavádzanie funkčných vnútrofiremných procesovAudit a poradenstvo


 • technický audit vášho existujúceho systému alebo vybraného dodávateľa

 • finančný audit a zhodnotenie rentability vynaložených prostriedkov na IT riešenia či marketing

 • optimalizácia marketingového mixu a vnútrofiremných procesov
Zahraničné trhy?
S nami jednoduchšie, než si myslíte!
Zahraničné trhy?
S nami jednoduchšie, než si myslíte!

Copyright © 2020 Develart.de | Ochrana osobných údajov | Bližšie informácie