Poradenstvo v e-commerce
Spoľahlivé partnerstvo pre Vaše projekty

  • konzultácie v riadení menších projektov i rozsiahlych e-shopov
  • PPC a SEO konzultácie
  • automatizácia pracovných a účtovných procesov
  • optimálny marketingový mix
  • daňové a právne poradenstvo vo vzťahu k e-commerce
  • skúsenosti s riadením e-shopov v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Nemecku

    Netvoríme len e-shopy a webové stránky, ale celý Váš e-biznis

Poradenstvo
v medzinárodných projektoch

Vytvorili sme a do dnešného dňa spravujeme rozsiahle projekty s medzinárodnou pôsobnosťou.
Máme skúsenosti s e-commerce v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Nemecku.

Pomôžeme Vám zoptimalizovať procesy v špedícii tovaru do jednotlivých štátov a zaistíme adekvátnu zákaznícku podporu v cudzích jazykoch.

Právne
poradenstvo

Ako správcovia mnohých internetových obchodov kladieme veľký dôraz na oblasť spotrebiteľského práva. Za týmto účelom úzko spolupracujeme s právnikmi špecializujúcimi sa na túto problematiku.

Zaisťujeme audit obchodných podmienok podľa nového Občianskeho zákonníka, ponúkame poradenstvo v otázkach reklamačných sporov alebo zastupujeme klientov pred Úradom priemyselného vlastníctva pri registráciách ochranných známok.

Daňové poradenstvo

Internetový obchod pôsobiaci v niekoľkých štátoch Európskej únie súčasne by nemal zabudnúť na odlišnú legislatívu týkajúcu sa daní.

Ide predovšetkým o kontrolné výkazy tržieb na danom území alebo povinnosť odvodu DPH v danom štáte. Problematické môžu byť tiež platby v cudzích menách alebo príjem elektronických platieb.

Z týchto dôvodov spolupracujeme s účtovnými firmami špecializujúcimi sa na túto problematiku a sme schopní zoptimalizovať procesy tak, aby Vás účtovníctvo zaťažovalo čo najmenej.
Cenník služieb

Správa Facebooku, content management 18 € / hod.
Poradenstvo v e-commerce 45 € / hod.
Facebook marketing 45 € / hod.
PPC reklamy - Sklik, Google Adwords 45 € / hod.
Ceny sú uvedené bez DPH
Chcete dostať presnú cenovú ponuku?
Zahraničné trhy?
S nami jednoduchšie, než si myslíte!
Zahraničné trhy?
S nami jednoduchšie, než si myslíte!

Copyright © 2020 Develart.de | Ochrana osobných údajov | Bližšie informácie