Programovanie na mieru
Bezpečnosť, stabilita a zodpovedný prístup

 • Máte nadštandardné požiadavky, ktorých sa iné firmy obávajú?
 • Hľadáte zodpovedného partnera pre Váš projekt?
 • Potrebujete odborníka na objektovo orientované programovanie?
 • Alebo len odborný dohľad či audit Vášho existujúceho projektu?

  Garantujeme zodpovedný a profesionálny prístup k Vašim projektom 
   

Aké technológie ovládame?

Za expertov sa považujeme v týchto oblastiach: 
JavaScript, PHP, SQL, AJAX, XMTML, XML, MySQL, Oracle Database a Perl
Administrácia UNIX/LINUX, administrácia MySQL

Skúsenosti máme i v týchto odvetviach: 
C, Java, Perl, PL/SQL a Python 

Odborný dohľad
Vášho IT projektu

Prenechávate úpravu svojich webových stránok externistom a radi by ste si skontrolovali nimi odvedenú prácu?

Vykonávame audity rozpracovaných projektov a dohľad nad dodržiavaním štandardizovaných postupov v IT tak, aby bol výsledným výstupom bezpečný, čistý a komentovaný kód, dodržanie zásad objektovo orientovaného programovania a jasne definovaná databázová štruktúra vhodná k ďalšiemu rozvoju.
Naše pracovné schopnosti a zameranie


 • PHP 7/OOP
  100%
 • MySQL/MariaDB
  100%
 • Responzívny dizajn
  100%
 • Úprava starších projektov na želanie
  80%
 • JavaScript
  80%
 • UNIX/Linux administrácia
  60%Cenník služieb

Programovanie na zákazku 29 € / hod.
Analýza súčasného kódu 29 € / hod.
Poradenstvo a audit projektu 35 € / hod.
Ceny sú uvedené bez DPH
Chcete dostať presnú cenovú ponuku?
Zahraničné trhy?
S nami jednoduchšie, než si myslíte!
Zahraničné trhy?
S nami jednoduchšie, než si myslíte!

Copyright © 2020 Develart.de | Ochrana osobných údajov | Bližšie informácie