Blog

06.07.2016 08:29

Online marketing ≠ reklama na internete

Čo je to vlastne online marketing a je aj pre váš biznis dôležitý? Ak by som mal byť vo svojom oznámení stručný a jednoznačný, moja odpoveď by znela: "Online marketing nie je reklama na internete a pre vaše online aktivity je úplne zásadný". Aby však tento článok nevyzeral samoúčelne a ako oslí mostík pre aktivity našej spoločnosti DevelArt, rozoberieme si svet marketingu, internetovej propagácie a cieľov webových stránok či e-shopov z niekoľkých hľadísk a dôvody môjho tvrdenia tak lepšie ozrejmíme. Nie každá firma je aktívna na internete s rovnakým zámerom. Cieľom vašich stránok môže byť zvyšovanie povedomia o spoločnosti, lepšia zákaznícka podpora, budovanie imidžu alebo aj priamy predaj, v ktorom z týchto segmentov nájde online marketing svoje uplatnenie?
Je tiež dôležité si definovať samotný význam slova "marketing". Mnohí si pod týmto pojmom predstavia "reklamu". U klientov je toto pochopiteľné, viac povážlivé však je, že znamienko rovnosti medzi týmito slovami vidia aj mnohé internetové agentúry, ktoré sa marketingom na internete zaoberajú, alebo to aspoň prehlasujú.


 

Čo je to internetový marketing

 

Celá problematika marketingu je veľmi rozsiahla a obsahovo by prekročila možnosti tohto článku. Môžeme si však pre zjednodušenie pomôcť veľmi výstižnou definíciou z Wikipédie, ktorá hovorí, že:


"Ide o proces zameraný na uspokojovanie potrieb zákazníka ... Na základe zistených skutočností organizácie prijmú také opatrenia, ktorých cieľom je ponúknuť zákazníkovi výrobky a služby s čo najväčšou pridanou hodnotou, v správny čas, na ideálnom mieste a za vhodnú cenu."

Už z týchto dvoch viet je jasné, že marketing nie je len "dôležitý", ale ide o akosi o samotnú podstatu podnikania. Veď o čo iné by v základe malo v podnikaní ísť, než o porozumenie potrebám zákazníkov a optimalizovanú ponuku požadovaných produktov a služieb. Samotný internetový marketing potom zastrešuje tieto aktivity práve v online svete.


 

Online marketing a jeho špecifiká


Internetový marketing sa teda v základných teoretických aspektoch nelíši od toho v offline segmente, rozdielne sú však spôsoby a technológie v jeho uplatňovaní. Marketingový výskum je aj otázka predavačky v predajni, o akú farbu obleku má zákazník záujem. Vo svete online je toto oveľa zložitejšie a je potrebné využiť analytické nástroje, aby ste určili preferencie návštevníkov vašich stránok. Na aké saká sa vaši zákazníci najčastejšie pozerajú a čo ich nakoniec odradilo od nákupu? Je to vysoká cena, dlhá doba dodania, drahé poštovné, nevhodný materiál alebo farba? Aké obleky máte teda ponúkať, aby ste zvýšili predaj?


Skúste sami pátrať v pamäti, kedy ste naposledy dostali od návštevníka vášho e-shopu email: "Milý prevádzkovateľ internetového obchodu, vo vašom internetovom obchode som si nič nekúpil, pretože nepredávate obleky strihu slim fit antracitovej farby, ktorý hľadám." Keďže ľudia jednoducho opustia vaše stránky, bez toho aby ste zistili dôvod, máme tu internetový marketing, aby vám so zodpovedaním týchto otázok pomohol.


 

Sledujte a vyhodnocujte svoje obchodné ciele


Internetový marketing nachádza svoje uplatnenie aj vo všetkých ostatných oblastiach internetu, nielen v samotnej e-commerce. Akékoľvek stránky vznikajú za nejakým účelom a majú svoj primárny cieľ. Úlohou marketingu je potom vyhodnocovať, či sú tieto ciele dosahované. Príkladom môže byť strojárenská firma, ktorá sa prezentuje na svojom novovybudovanom viacjazyčnom webe a rada by sa tak priblížila novým potenciálnym zákazníkom. Popisuje tu svoju históriu vzniku, používané technológie, predstavuje doteraz realizované investičné celky.

Ktoré z kategórií webu predovšetkým zaujali návštevníkov stránok? Ktoré z nich ich nakoniec presvedčia k nadviazaniu spolupráce? Kontaktujú noví zákazníci spoločnosť preto, že vyhľadali stránky na internete alebo sa na ňu obracajú na základe odporúčania existujúcich klientov? Generujú webové stránky nové obchodné príležitosti a vypláca sa tak investovať do ďalšej propagácie webu? Aj s týmito otázkami sa dokáže internetový marketing popasovať.


 

Do internetového marketingu patrí aj reklama


Ak už zistíte, čo zákazníkom chýba, aké produkty alebo služby hľadajú, a či ste schopní tieto potreby adekvátne naplniť, je samozrejme vhodné na seba zodpovedajúcim spôsobom upozorniť. Na rad teda prichádza samotná reklama na internete. Vďaka novým technológiám sme navyše schopní takúto reklamu veľmi presne zacieliť. Môžeme sa zamerať len na zákazníkov, ktorí už v minulosti prejavili o podobnú ponuku tej vašej záujem a naopak vynechať pre vás neperspektívne segmenty trhu. Reklama má teda určite v internetovom marketingu svoje nezastupiteľné miesto, bolo by ale chybou prosté tapetovanie internetového priestoru vašou ponukou bez akejkoľvek koncepcie nazývať internetovým marketingom.


 

Internetový marketing riadi vaše online aktivity


Z vyššie popísaného je zrejmé, že má marketing v online biznise svoju nezastupiteľnú úlohu a mala by mu tak byť venovaná dostatočná pozornosť. Online marketing prestupuje všetkými aktivitami vašej spoločnosti na internete. Podieľa sa na segmentácii zákazníkov, optimálne zvolenom koncepte komunikácie, propagácie a predaja a v neposlednom rade tiež vyhodnocuje, či dochádza k plneniu vytýčených cieľov. Samotná tvorba vašich internetových stránok je marketingovým počinom, a tak si už môžete dať odpoveď iste sami, je aj pre vás internetový marketing vhodný?
facebook twitter gplus pinterest
tien
Copyright © 2020 Develart.de | Ochrana osobných údajov | Bližšie informácie