Blog

24.06.2016 19:51

Profesionálna analýza kľúčových slov v SEO

Čo je to analýza kľúčových slov

 

Ak sa chystáte optimalizovať vaše webové stránky pre vyhľadávače, je analýza kľúčových slov jedným zo základných stavebných kameňov vášho budúceho úspechu. Niekedy je považovaná už za úvodnú časť on-page SEO optimalizácie. Jej výstupom je množina výrazov, teda slov a slovných spojení, pod ktorými by vás mali zákazníci na internete dohľadať. Zjednodušene ide teda o slová, ktoré ľudia zadávajú do vyhľadávačov preto, aby našli požadovaný produkt alebo službu. S týmito výrazmi - kľúčovými slovami je potom nutné ďalej pracovať, implementovať ich do štruktúry vašich stránok a zvýšiť tak počet výrazov, pod ktorými ste na internete dohľadateľní.

 

Základom pre vyhľadávače je štruktúrovaný a zrozumiteľný text

 

Možno vás prekvapí, že pre vyhľadávače ako je Google alebo Seznam, je úplne zásadný pre orientáciu na vašich stránkach text. Ten im pomáha definovať, akej téme sa vaše stránky venujú a na ktoré výrazy (kľúčové slová) by vás teda vyhľadávače mali vo svojich výsledkoch vyhľadávania zobrazovať. Vyhľadávače neustále zlepšujú svoje algoritmy umelej inteligencie, aby dokázali tému vašich stránok správne odhadnúť, ich schopnosti sú však mnohokrát preceňované. Ak máte módny salón, ktorý sa zaoberá predajom oblečenia pre onen významný deň, keď muž a žena potvrdzujú svoj vzťah a vstupujú do zväzku manželského, budú mať vyhľadávače veľký problém určiť, že sú na vašich stránkach k dispozícii svadobné šaty. Oveľa zrozumiteľnejšie pre nich bude, keď nájdu na stránkach konkrétne slovné spojenie "Predaj svadobných šiat Trnava". Z takéhoto textu je im jasné, že sa webová stránka venuje predaju svadobných šiat a že je najviac relevantná pre ľudí v okolí Trnavy.

 

Objavte netušené priania svojich zákazníkov

 

Za pomoci analytických nástrojov sme schopní odhaliť výrazy, o ktorých ste nemali ani tušenie, že ich ľudia na internete hľadajú a napriek tomu veľmi úzko súvisia s odborom vášho podnikania. Je škoda, ak pod takými výrazmi nie ste dohľadateľní len preto, že ich vyhľadávače vyhodnotili ako málo relevantné vo vzťahu k vášmu webu, teda v prípade, že sa takéto výrazy na vašich stránkach vôbec nevyskytujú. Ľudia nezadávajú do vyhľadávača len výraz "svadobné šaty", ich záujem je oveľa rozmanitejší, častými hľadanými výrazmi sú tiež:

- svadobné šaty pre matky
- svadobné šaty pre matky ženícha
- luxusné svadobné šaty
- jednoduché svadobné šaty
- svadobné šaty lacno
- krajkové svadobné šaty
- krátke svadobné šaty
- retro svadobné šaty
- netradičné svadobné šaty
- šaty pre staršie nevesty
- svadobné šaty 2016
- svadobné šaty trendy
- svadobné šaty s dlhým rukávom
- bolerko k svadobným šatám
- svadobné šaty na malú svadbu
- tehotenské svadobné šaty
- svadobné šaty pre plnoštíhle
- svadobné šaty xxl
- svadobné šaty predaj
- svadobné šaty prenájom
- svadobné šaty prenájom Trnava
- svadobné šaty prenájom cena
- svadobné šaty prenájom cenník
- a stovky ďalších.

 

 

Dôležitá je tak invencia, ako aj dôsledná analytika

 

Mnohé z výrazov, ktoré by ľudia mohli vyhľadávať, vás mnohokrát napadnú samy a takáto definícia základných výrazov je aj úvodnou časťou analýzy kľúčových slov. Ďalej však už prichádzajú na rad špeciálne nástroje a postupy pre hlbší rozbor, ktorého výsledkom môžu byť stovky kľúčových slov viac či menej relevantných pre váš biznis. Veľmi dôležitá je aj následná analýza získaných dát, ktorá vám pomôže definovať ďalšiu cestu rozvoja SEO. Je ten či onen výraz vôbec ľuďmi toľko vyhľadávaný a má teda cenu ho zapracovať do štruktúry stránok? Nie je dané slovo príliš všeobecné? Nie je hľadaný výraz príliš konkurenčný a mám šancu sa s ním dostať na zaujímavé pozície vo vyhľadávačoch? Koľko ľudí v mojom okolí svadobné šaty XXL hľadá, privedie mi vôbec optimalizácia takého výrazu nejakých zákazníkov? Mám sa zamerať na výraz "svadobné šaty 2016"? Čo s takým označením ako budúci rok? Kam umiestnim jednotlivé kľúčové slová? Ktoré mám dať na úvodnú stranu a ktoré na podstránky? A v akej forme?

 

Ako so získanými kľúčovými slovami ďalej naložiť

 

Následnou implementáciou vybraných výrazov získaných pri analýze kľúčových slov sa zaoberá on-page optimalizácia. Je to ďalšia z disciplín SEO, ktorá má za úlohu optimálne redistribuovať a integrovať požadované kľúčové slová do vašich stránok tak, aby boli vaše stránky pre vyhľadávače čo možno najzrozumiteľnejšie a vyhľadávače tak dokázali správne určiť všetky odbory vašej činnosti. Dôležité je voliť vhodnú štruktúru jednotlivých podstránok, názvy URL adries, meta tagy, formátovanie textu, popisky obrázkov, previazanie jednotlivých častí webu a to práve s ohľadom na zhotovenú analýzu kľúčových slov.
Je tiež dôležité si uvedomiť, že analýza kľúčových slov nenachádza svoje uplatnenie iba v SEO, je takisto základným stavebným kameňom pre PPC kampane - teda reklamnej kampane na Google alebo Sezname a všeobecne vám pomôže aj pri segmentácii trhu.


 

Nezabúdajte na svoju marketingovú stratégiu

 

Analýza kľúčových slov je súčasťou vašej marketingovej stratégie. Je potrebné pristupovať k získaným dátam s rozvahou a nezanedbať základné pravidlá marketingu - segmentáciu, positioning, targeting. Súbor kľúčových slov by vám tak mal slúžiť ako odrazový mostík pre ďalší rozvoj optimalizácie pre vyhľadávače, ale nesmie sa z neho stať púhy zoznam slov, ktoré musíte za každú cenu nastrkať do stránok. Nebudete predsa používať na stránkach výraz "lacné svadobné šaty Bratislava", keď máte luxusný salón v Komárne, kde sa ceny pohybujú inak. Nepôjde vám tak ani o výrazy "cena" alebo "cenník", pretože nie ste zacielený na zákazníkov, ktorým ide už pri prvom vyhľadávaní o cenu, ale o luxusný tovar, kvalitu spracovania, jedinečnosť. Implementácia irelevantných výrazov vás tak bude stáť zbytočný čas a peniaze bez vytúženej návratnosti investícií. Navyše bude miasť tak prichádzajúcich zákazníkov, ako aj vyhľadávače, na aký segment ste vlastne zameraní.

 

Na záver

 

Ak to myslíte s optimalizáciou pre vyhľadávače vážne a vybrali ste si SEO ako jednu zo súčastí marketingového mixu, je dôležité postupovať sústredene a systematicky. Analýza kľúčových slov nie je len jedna z mnohých fakultatívnych služieb, ktoré poradenské firmy v e-commerce ponúkajú. Je to dôležitý štrukturálny prvok, od ktorého sa bude odvíjať celý rad ďalších činností pri plnení marketingového plánu. Nie je možné ju chápať len ako akýsi zoznam slov, ktorý by mohol vašich zákazníkov zaujímať. V prvom rade je dôležité rozsiahle súbory kľúčových slov získať, následne je nutné dané kľúčové slová analyzovať z hľadiska popularity a konkurenčnosti, v ďalšom kroku je nevyhnutné v zhode s vaším marketingovým plánom a rozpočtom definovať tie výrazy, ktoré sa stanú podkladom pre on-page a off-page optimalizáciu. Takto koncipovaný súbor činností sa môže považovať za profesionálnu analýzu kľúčových slov, ktorú by ste mali od svojej e-commerce agentúry očakávať.
facebook twitter gplus pinterest
tien
Copyright © 2020 Develart.de | Ochrana osobných údajov | Bližšie informácie