Blog

08.08.2016 09:51

Ako spoznať kvalitnú SEO agentúru?

Zažil to snáď každý, kto nejakú spoľahlivú firmu na SEO poradenstvo už hľadal. Zadáte do vyhľadávača napríklad termín "SEO optimalizácia Nemecko" a vyskočia na vás desiatky spoločností, ktoré garantujú zaručený úspech, vynikajúce ceny a tím plný profesionálov. Ale ako naozaj spoznať tú, ktorá SEO a celkovému marketingu rozumie a môže vám naozaj kvalifikovane pomôcť? Tento článok vám pomôže nájsť kľúč, ako sa v ponuke rôznych spoločností aspoň trochu zorientovať a kvalitné firmy od amatérskych alebo nepoctivých odlíšiť.

 

Čo je to SEO optimalizácia?

 

Zoberme to teda pekne po poriadku a pripomeňme si, čo všetko SEO optimalizácia obsahuje. SEO je skratka anglického výrazu Search Engine Optimization, čo v preklade znamená optimalizácia pre vyhľadávače. Pod pojmom vyhľadávač rozumieme na Slovensku predovšetkým vyhľadávač Google, v Českej republike aj Seznam.cz, ako úplne dominantné vyhľadávače na trhu. SEO je teda súbor činností, ktoré majú za cieľ pomôcť Googlu a Seznamu správne interpretovať obsah vašich stránok, určiť ich pridanú hodnotu pre zákazníkov a následne maximálne vylepšiť pozíciu vašich stránok vo vyhľadávači na relevantné hľadané výrazy.


Ako sa SEO optimalizácia realizuje?

 

Pri správnej SEO optimalizácii ide o vyvážený súbor dlhodobých činností, ktoré sa vo všeobecnej rovine odvíjajú od základných pravidiel marketingu. Tým je position, segmentácia, targeting a priebežné vyhodnocovanie zvolenej marketingovej stratégie. Medzi jednotlivé konkrétne úkony okrem iného patria:
 • Správna voľba kľúčových slov a ich štruktúr na vašich stránkach, ktorá bude relevantná tak pre váš biznis, ako aj vašich zákazníkov.
 • Budovanie povedomia o značke na sociálnych sieťach.
 • Linkbuilding - budovanie relevantných spätných odkazov v spojení s internetovými médiami.
 • Optimalizácia užívateľskej prívetivosti.
 • Tvorba hodnotného obsahu s maximálnou pridanou hodnotou pre zákazníkov.

 

 

Akú SEO agentúru teda vybrať?

 

Z vyššie popísaného vyplýva, že spoznať SEO agentúru, ktorá by pre vás vykonávala kvalitné SEO, nebude pre laikov jednoduché, napriek tomu existuje niekoľko faktorov, ktoré vám môžu byť nápomocné pri výbere.1. SEO agentúra chce porozumieť vášmu obchodnému modelu


Ak na vás SEO agentúra vytasí nejaký balíček služieb, bez toho aby čokoľvek vedela o vašom podnikaní, mala by sa u vás rozsvietiť prvá varovná kontrolka. Poskytovateľ kvalitných SEO služieb totiž musí najprv pochopiť váš obchodný model, zistiť, či je pre vás SEO ako marketingový kanál vôbec vhodné a či je vôbec možné očakávať návratnosť vynaložených prostriedkov. Čím viac sa vás bude SEO agentúra pýtať na vaše podnikenia, tým viac si môžete byť istí, že rozumie celej komplexnosti SEO. Až na základe podrobnej analýzy je možné určiť, koľko by vo vašom prípade SEO malo stáť a či tu v tomto konkrétnom prípade máte vôbec šancu na úspech. Akékoľvek balíčky "Mini", "Optimal", "Maxi" sú teda celkom irelevantné, pretože vôbec neodrážajú potreby konkrétnych webových stránok.
 

2. Čo chcete pomocou SEO optimalizácie dosiahnuť?


Bez cieľa nie je ani cesty a je to práve profesionálna SEO agentúra, ktorá by mala tieto ciele pomôcť vytýčiť. Čo chcete pomocou SEO dosiahnuť? Do kedy očakávate návratnosť vynaložených prostriedkov? Aké zvýšenie obratu pri lepších pozíciách predpokladáte? Koľko by vám mali lepšie výsledky vo vyhľadávačoch priniesť zákazníkov za mesiac, za rok? Ak sa na tieto veci agentúra už pri iniciálnej schôdzke nepýta, je tu veľká pravdepodobnosť, že i pri samotnej optimalizácii bude nekoncepčne vykazovať činnosť bez jasnejšej hlbšej koncepcie.
 

3. SEO je nutné nielen budovať, ale aj vyhodnocovať

 

Ako sme si už povedali v úvode, neoddeliteľnou súčasťou SEO je aj pravidelné vyhodnocovanie zvolenej stratégie a tým sa zďaleka nemyslí len sledovanie pozícií vo vyhľadávači. Viac o tejto problematike sa môžete dočítať aj v tomto článku.

Pre toto vyhodnocovanie je prinajmenšom dôležitý prístup k vášmu účtu Google Analytics a Google Search Console (pôvodný názov bol Google Webmaster Tools), ak o dáta z týchto nástrojov nejaví SEO agentúra záujem, môžete si byť takmer istí, že zanedbáva jeden zo základných pilierov SEO optimalizácie. Prinajmenšom bez týchto nástrojov a ich správneho nastavenia (alebo implementácie iných im podobných) nie je nikdy schopná určiť, či SEO pomohlo k vyššej návštevnosti, vyšším obratom z predaja a všeobecne k naplneniu definovaných cieľov.


 

Takže zhrnutie na záver:

 

Zhrňme si teda ešte raz v bodoch, čo by ste mali od kvalitnej SEO agentúry očakávať:
 

 1. Kvalitná SEO agentúra potrebuje poznať Vaše marže, obraty a segmenty tovaru s veľkým potenciálom.
   
 2. Kvalitná SEO agentúra potrebuje vedieť, ako fungujete, kto sú vaši zákazníci, kde je vaša pozícia na trhu a na ktorý segment chcete zacieliť.
   
 3. Pre kvalitnú SEO agentúru je dôležité poznať vaše očakávania u optimalizácie, jedine tak môže vopred odhadnúť, či je možné ich naplniť.
   
 4. Kvalitná SEO agentúra si vyžiada od vás prístup do Google Analytis a Google Search Console pre kontrolu dosiahnutých výsledkov.
   
 5. V závere tiež pravidelne reportuje výsledky, ktoré dosiahla a nejedná sa tu len o pozície vo vyhľadávačoch, ale predovšetkým preukazuje dosiahnutie vytýčených cieľov pomocou SEO - viac o tejto problematike tiež tu.
facebook twitter gplus pinterest
tien
Copyright © 2020 Develart.de | Ochrana osobných údajov | Bližšie informácie