Blog

15.05.2016 14:12

Špecifiká SEO optimalizácie pre Nemecko

Úplne dominantným vyhľadávačom v Nemecku je Google a preto sa základné techniky SEO optimalizácie pre Nemecko príliš nelíšia od tých, ktoré nachádzajú svoje uplatnenie aj v Českej republike a na Slovensku. Na druhej strane sa však nemecký trh od toho českého a slovenského líši svojou veľkosťou a kapitálovou vybavenosťou, čo by sme pri voľbe SEO stratégie mali brať určite do úvahy. Nemecko predstavuje veľmi konkurenčný trh a SEO optimalizácia je tu finančne náročnejšia, než u nás. Celková stratégia v SEO by tak mala byť o to detailnejšie spracovaná a priebežne vyhodnocovaná z hľadiska ROI (Return on Investment - návratnosť investícií). Výhodou takto veľkého trhu je naopak väčšia segmentácia, kedy môžeme značne ťažiť z dopytu úzko profilovaných skupín.
 

 

Dôležitá je počiatočná SEO stratégia


Ako už bolo povedané v úvode, na nemeckom trhu panuje značná konkurencia, a tak je dôležité dôkladne spracovať celkovú SEO stratégiu. Príliš všeobecné a rozsiahle kampane vás tu vyčerpajú oveľa skôr ako doma, bez toho aby ste sa dostali k vytúženému cieľu. Je teda dôležité postupovať systematicky a v pravidelných intervaloch vyhodnocovať dosiahnuté výsledky v SEO.


 

Základom je analýza kľúčových slov

 

Veľmi dôležitá je dôkladná analýza kľúčových slov, ktoré vám napovedia, ktoré výrazy a v akom objeme ľudia v Nemecku hľadajú. Vďaka celkovej veľkosti trhu (celá e-commerce tu dosiahla v roku 2015 obrat 40 mld. Eur a je tak približne 13-krát väčšia ako česká) môžu aj veľmi konkrétne výrazy dosahovať značný objem vo vyhľadávaní. Veľakrát tak aj kľúčové slová, ktoré sa môžu na prvý pohľad javiť ako úplne marginálne, môžu pri dobrých pozíciách vo vyhľadávačoch priniesť vysokú a kvalitnú návštevnosť. Problematike analýzy kľúčových slov sme sa už venovali v samostatnom článku tu.

 

Obyčajný preklad do nemčiny nestačí

 

Pre kvalitnú SEO optimalizáciu v Nemecku nestačí obyčajný preklad výrazov zo slovenčiny, ale je nutné vykonať celú analýzu kľúčových slov rovno v nemčine, pretože záujem nemeckých zákazníkov môže byť vo vašom prípade odlišný od tých českých a predovšetkým voľba slov pre vyhľadávanie je mnohokrát dosť rozdielna. Áno, analýza kľúčových slov v slovenčine môže byť akýmsi odrazovým mostíkom, ale zostať len pri samotnom preklade by bolo vyslovene chybou.

Uveďme si jeden príklad:
Máte kliniku plastickej chirurgie v Bratislave. Zjednodušene môžeme povedať, že sa na Slovensku zameriavate v SEO na výrazy "plastická chirurgia Bratislava" alebo "plastika Bratislava".
U zahraničnej klientely si ale so samotným prekladom tohto výrazu, teda "plastische Chirurgie in Bratislava" nevystačíte, pretože zákazníci z Nemecka budú viac než konkrétne výraz "Bratislava" hľadať výrazy "plastika v zahraničí" alebo "plastika v SR", teda:

Plastische Chirurgie in Ausland - plastická chirugia v zahraničí
Schönheitschirurgie in Ausland - 1. alternatíva k prvému výrazu
Schönheitsoperationen in Ausland - 2. alternatíva k prvému výrazu
Schönheits-OP in Ausland - 3. alternatíva k prvému výrazu
Schönheit OP in Ausland - 4. alternatíva k prvému výrazu
Schönheitsklinik in Ausland - klinika estetickej medicíny v zahraničí
(Miesto slova Ausland - zahraničia by sme mohli voliť aj konkrétnejší výraz Slowakei - Slovensko)

Skúste si pre zaujímavosť dohľadať v slovensko-nemeckom slovníku napríklad práve výraz "Schönheitsklinik".
Takýto výraz vám slovník ani nepreloží a pritom je v Nemecku objem jeho vyhľadávania v niekoľkých modifikáciách niekoľko tisíc za mesiac.

 

Kvalitná on-page optimalizácia ušetrí veľa nákladov

 

O nevyhnutnosti on-page optimalizácie a dôslednej aplikácie pravidiel long-tail nie sú žiadne pochybnosti, avšak v Nemecku toto platí dvojnásobne. Ide o veľký trh, kde konkurencia disponuje značnými finančnými prostriedkami, nemôžete preto ísť na SEO hrubou silou. Čím lepšie máte zvládnutú on-page optimalizáciu nemeckých stránok, tým viac nakoniec ušetríte na výdavkoch pri dlhodobej off-page optimalizácii a linkbuildingu. Ešte predtým, než pristúpite k linkbuildingu, je preto nevyhnutné v rámci on-page optimalizácie vhodne štrukturovať obsah stránok, meta značky, pripraviť kvalitný sitemap a samozrejme v závislosti od zvolenej stratégie vhodne aplikovať výrazy z analýzy kľúčových slov. Vaše stránky sa tak stanú pre vyhľadávače čitateľnejšie a dôveryhodnejšie, čím budú aj ľahšie dosahovať vyššie pozície vo vyhľadávačoch.
 

 

Segmentujte trh a vyhodnocujte

 

Nie je nutné sa hneď zamerať na celý trh a celkový sortiment vašej firmy. Odporúčame vždy klientom vybrať niekoľko najziskovejších či najviac konkurenčných segmentov z ich portfólia tovaru či služieb. Ak ste napríklad klinika plastickej chirurgie ponúkajúca svoje služby aj zahraničnej klientele, nebudeme pre vás v prvej fáze optimalizovať výrazy "plastická chirurgia", pretože tu bude konkurencia príliš veľká, ale zameriame sa na oveľa špecifickejšie slová, ktoré v konečnom dôsledku môžu v súhrne priviesť rovnaký počet zákazníkov pri nižších marketingových výdavkoch. Zameriame sa teda napríklad v prvej fáze len na segment očných viečok a výrazy ako:

Oberlidstraffung - voľne preložené ako lifting horných viečok či jenom operácie horných viečok
Oberlid straffen - alternatíva k prvému výrazu
Oberlid OP - alternatíva k prvému výrazu
Oberlidstraffung kosten - operácia horných viečok cena
Oberlidstraffung vorher nachher - operácia horných viečok pred a po
Unterlidstraffung - operácia dolných viečok

Budeme tak schopní skôr vyhodnotiť, ako je nami nastavená SEO stratégia úspešná a aká je návratnosť vynakladaných prostriedkov. Prípadne až potom rozšírime SEO optimalizáciu o ďalšie výrazy. Viac o hodnotení úspechu SEO sa dočítate tu.
 
Ak máte ďalšie otázky ohľadom optimalizácie pre vyhľadávače v Nemecku, radi vám zodpovieme vaše otázky v komentári, prípadne nás neváhajte priamo kontaktovať telefonicky alebo emailom.
facebook twitter gplus pinterest
tien
Copyright © 2020 Develart.de | Ochrana osobných údajov | Bližšie informácie